iso 26000
Duurzaam ondernemen

ISO 26000: Wat is het en hoe voldoe je eraan?

Wil je je als bedrijf sterk maken voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)? Dan is 26000 onmisbaar.

Duurzaamheid en ethisch ondernemen wordt met de dag belangrijker. Maar wat houdt de ISO 26000 certificering precies in?

Na het lezen van dit artikel weet je:💡Wat is ISO 26000 norm?

ISO 26000 dient als een internationale richtlijn voor MVO, die bedrijven en organisaties begeleidt in het nastreven van sociale verantwoordelijkheid. In tegenstelling tot andere ISO-normen, is ISO 26000 niet bedoeld voor certificering, maar biedt het praktische adviezen voor organisaties die positieve sociale en milieu-impact willen realiseren.

Het doel van de ISO 26000 norm? Een wereldwijde richting geven aan bedrijven op het pad naar duurzaamheid en ethisch handelen.

Waarom ISO 26000?

Het integreren van ISO 26000 in bedrijfsstrategieën biedt een reeks aan voordelen die onmisbaar zijn voor elke organisatie die streeft naar duurzaamheid en ethisch ondernemen.

 • Verbetert het bedrijfsimago Lees meer
 • Versterkt relaties met stakeholders Lees meer
 • Stimuleert interne verbeteringen Lees meer
 • Toont toewijding aan duurzaamheid Lees meer
 • Bevordert kennis over duurzaam ondernemen Lees meer
 • Vergroot bijdrage aan een leefbare wereld Lees meer
 • Faciliteert leren en ontdekken Lees meer

De 7 Kernthema’s van ISO 26000

iso certificaten

De kern van ISO 26000 wordt gevormd door zeven thema’s.

 1. Organisatiegovernance
  Transparantie, ethiek, en verantwoordelijkheid zijn de fundamenten van sterke organisatiegovernance.
 2. Mensenrechten
  Discriminatie bestrijden, privacy beschermen, en kinder- en gedwongen arbeid voorkomen zijn cruciaal voor mensenrechten.
 3. Arbeidspraktijken
  Het promoten van veiligheid, ondersteunen van rechten, en zorgen voor eerlijke vergoeding zijn essentieel op de werkvloer.
 4. Milieu
  Vervuiling voorkomen, duurzaamheid bevorderen, en biodiversiteit beschermen zijn sleutel voor milieubeheer.
 5. Eerlijk zakendoen
  Corruptie bestrijden, eerlijke concurrentie waarborgen, en verantwoord ondernemen stimuleren vormen de basis van integriteit in zaken.
 6. Consumentenzaken
  Eerlijke marketing, consumentenrechten beschermen, en duurzame consumptie bevorderen zijn essentieel voor consumentenvertrouwen.
 7. Betrokkenheid bij de gemeenschap en ontwikkeling
  Bijdragen aan educatie, culturele initiatieven ondersteunen, en duurzame economische ontwikkeling bevorderen versterken gemeenschappen.

Deze thema’s bestrijken de volle breedte van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en stellen een structuur beschikbaar waarmee organisaties een positieve invloed op de wereld kunnen uitoefenen.

Hoe krijg je een ISO 26000-certificering?

iso certificaat
Afbeelding van Freepik

Hoewel ISO 26000 zelf niet certificeerbaar is, kunnen organisaties toch hun toewijding aan de principes ervan aantonen door hun activiteiten en processen dienovereenkomstig aan te passen.

Hieronder vind je een uiteenzetting van stappen die organisaties kunnen volgen om te laten zien dat ze de waarden en principes van ISO 26000 naleven:

 1. Zelfevaluatie en Gap-Analyse
  Begin met een zelfevaluatie om te bepalen waar je organisatie staat in relatie tot de principes en richtlijnen van ISO 26000. Dit houdt in dat je de huidige bedrijfspraktijken en -beleid vergelijkt met de aanbevelingen van ISO 26000.
  Voer een gap-analyse uit om de gebieden te identificeren waar verbeteringen nodig zijn. Dit helpt bij het vaststellen van prioriteiten voor acties en het formuleren van een implementatieplan.
 2. Implementatieplan
  Ontwikkel een actieplan op basis van de resultaten van je zelfevaluatie. Dit plan moet specifieke doelstellingen, verantwoordelijkheden, tijdlijnen en benodigde middelen omvatten.
  Betrek alle niveaus van de organisatie bij de implementatie om draagvlak en begrip te creëren voor de veranderingen die nodig zijn om aan de ISO 26000 richtlijnen te voldoen.
 3. Training en Bewustwording
  Organiseer trainingssessies voor medewerkers op alle niveaus om hen te informeren over de principes van ISO 26000 en wat deze betekenen voor hun dagelijkse werkzaamheden.
  Cultiveer een cultuur van verantwoordelijkheid en ethiek binnen de organisatie door voortdurende educatie en dialoog over MVO-praktijken.
 4. Implementatie en Integratie
  Pas bedrijfsprocessen aan om de principes van ISO 26000 te integreren in de dagelijkse bedrijfsvoering.
  Documenteer veranderingen en vooruitgang om zichtbare bewijzen te hebben van de inspanningen en verbeteringen.
 5. Monitoring, Evaluatie en Continue Verbetering
  Stel meetbare indicatoren vast om de voortgang te evalueren in relatie tot de doelstellingen van het actieplan.
  Voer regelmatige beoordelingen uit om de effectiviteit van de geïmplementeerde veranderingen te meten en gebieden voor verdere verbetering te identificeren.
  Wees bereid om aanpassingen te maken en continue verbetering te bevorderen als een voortdurende inzet voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.
 6. Communicatie en Rapportage
  Communiceer openlijk over je MVO-inspanningen en -prestaties met interne en externe stakeholders.
  Maak gebruik van duurzaamheidsrapporten om transparantie te bieden en vertrouwen te bouwen bij klanten, leveranciers, investeerders en de gemeenschap.

Door deze stappen te volgen, kunnen organisaties niet alleen hun toewijding aan de principes van ISO 26000 demonstreren, maar ook aanzienlijke voordelen realiseren op het gebied van duurzaamheid, bedrijfsethiek en sociale verantwoordelijkheid.

Hopelijk is het duidelijker geworden waar ISO 26000 voor staat. Voor organisaties die hun impact op de wereld willen verbeteren en tegelijkertijd willen groeien en bloeien in de moderne economie is ISO 26000 the way to go.

Door de principes van ISO 26000 te omarmen, kunnen bedrijven niet alleen hun sociale verantwoordelijkheid nemen, maar ook bouwen aan een sterkere, meer vertrouwde relatie met alle stakeholders.