Een typemachine met het concept van upcycling.
Duurzaam ondernemen

Wat is Cradle to Cradle? Ontdek de principes hier

In een wereld waar duurzaamheid steeds urgenter wordt, worstelen ondernemers en bedrijven met een cruciaal dilemma: hoe kunnen we groeien zonder onze planeet te belasten?

Traditionele productiemethoden leiden tot uitputting van hulpbronnen en milieuschade.

Maar wat als er een oplossing is? Ontdek Cradle to Cradle (C2C), een ontwerpprincipe dat niet alleen het milieu spaart, maar ook nieuwe kansen biedt voor bedrijfsgroei en innovatie.

💡Wat is Cradle to Cradle?

Cradle to Cradle (C2C), een revolutionaire benadering van duurzame ontwikkeling. Deze visie, ontstaan als tegenhanger van het ‘van wieg tot graf’ -denken, is ontwikkeld door Michael Braungart en William McDonough.

Cradle to Cradle is een manier om dingen te maken waarbij alles wat gebruikt wordt, zoals oude producten, niet wordt weggegooid, maar juist wordt ‘upcycled’ , oftewel getransformeerd naar iets nieuws of beters.

Cradle to Cradle betekent dat wanneer we producten maken, alles opnieuw gebruikt kan worden. Het is net als de natuur, waar alles een nuttige rol speelt en niets echt ‘afval’ is. In Cradle to Cradle:

 • Worden producten voedsel: Dingen die we maken zijn ofwel biologisch afbreekbaar, wat betekent dat ze veilig terug kunnen naar de aarde en daar helpen, of ze kunnen worden gebruikt als ‘voedsel’ voor nieuwe producten.
 • Geen afval: Alles in een product kan worden hergebruikt. Biologische materialen gaan terug naar de aarde, en technische materialen worden steeds weer in nieuwe producten gebruikt.
 • Goed voor de aarde: Dit zorgt ervoor dat we niets verspillen en dat alles wat we maken, op de een of andere manier goed is voor de aarde of voor andere producten.

Kortom, Cradle to Cradle betekent dat alles wat we maken duurzaam is. Niets wordt afval dat we niet opnieuw kunnen gebruiken.

Verschil recycling en upcycling

Smartphone met recycle symbool op witte achtergrond.

Simpel gezegd: Recycling betekent dat we afval vernietigen om er iets anders van te maken, terwijl we bij upcycling het afval in zijn huidige vorm gebruiken om er iets nieuws en beters van te maken.

1. Recycling:

Recycling betekenis: Recycling houdt in dat materialen worden omgezet in een nieuwe grondstof of product, vaak van mindere kwaliteit dan het originele materiaal. Dit wordt soms ‘downcycling’ genoemd.

Voorbeeld: Het smelten van plastic flessen om ze te verwerken tot plastic tassen of parkbanken.


2. Upcycling:

Upcycling betekenis: Upcycling daarentegen is het proces waarbij afvalmaterialen worden omgezet in iets van gelijke of hogere kwaliteit of waarde.

Voorbeeld: Het transformeren van oude wijnflessen in decoratieve lampen of een oud shirt in een trendy tas.

Eco-effectiviteit vs. Eco-efficiëntie

In het hart van C2C ligt het onderscheid tussen eco-effectiviteit en eco-efficiëntie.

Eco-efficiëntie richt zich op het verminderen van negatieve milieueffecten, wat vaak resulteert in compromissen en beperkte duurzaamheid.

Eco-effectiviteit, daarentegen, gaat over het creëren van systemen die inherent goed zijn voor de omgeving. Dit houdt in dat producten worden ontworpen met het oog op hun gehele levenscyclus, waarbij elk aspect, van grondstofwinning tot productie en uiteindelijke recycling of upcycling, wordt geoptimaliseerd om positieve impact te genereren.

Werkwijze van C2C bij organisaties

C2C benadrukt het belang van intelligent ontwerpen. Dit houdt in dat bij elk ontwerp rekening wordt gehouden met de toekomstige levenscyclus van het product. Het gaat om het creëren van producten die niet alleen functioneel en esthetisch aantrekkelijk zijn, maar ook bijdragen aan het welzijn van mens en milieu.

Intelligent produceren onder C2C betekent; efficiënt gebruikmaken van grondstoffen en energie, waarbij de volledige productieketen wordt betrokken om gesloten kringlopen te realiseren.

Bij intelligent vermarkten wordt de nadruk gelegd op het creëren van nieuwe markten voor gebruikte materialen en het aanbieden van producten als diensten, wat leidt tot innovatie en een verbeterde concurrentiepositie.

C2C: Een Holistische Benadering

C2C is meer dan een milieustrategie; het is een holistische benadering die economische, ecologische en sociale aspecten integreert.

Het stimuleert bedrijven om niet alleen te focussen op winst, maar ook op het creëren van positieve impact op de samenleving en de planeet. Deze visie stelt dat de mens niet alleen een consument is, maar ook een regenerator van natuurlijke hulpbronnen.

Ecologische, economische & sociale meerwaarde

C2C-oplossingen bieden voordelen op drie fronten:

 • Ecologie: Ze sluiten biologische en technologische kringlopen, waarbij materialen veilig kunnen worden hergebruikt.
 • Economie: Ze zijn potentieel winstgevend door kostenverlaging of opbrengstverhoging.
 • Sociaal: Ze dragen bij aan rechtvaardigheid en een gezond leefklimaat.

Welke voordelen bieden cradle to cradle voor bedrijven?

 • C2C biedt inzicht in hoe om te gaan met de beperkte beschikbaarheid van grond- en hulpstoffen.
 • Door een positieve benadering stimuleert C2C betrokkenheid bij duurzame ontwikkeling.
 • Als een open-source concept bevordert het het delen van ervaringen en het vinden van steeds betere oplossingen.
 • C2C ondersteunt kostenbesparing door slimme (her)ontwerpen.
 • Het biedt nieuwe mogelijkheden die kunnen leiden tot hogere opbrengsten.