Incassobureau inschakelen
Financiën

Wanneer schakel je een incassobureau in?

Heb je een wanbetaler die ondanks aanmaningen niet reageert? Dit kost je veel tijd en levert uiteindelijk niet altijd het gewenste resultaat op. Hoe langer een rekening openstaat, hoe lastiger het wordt om deze te incasseren. Openstaande facturen kunnen een grote invloed hebben op de financiële gezondheid van je organisatie. Als schuldeiser schakel je Rechtnet incassobureau Den Bosch in om namens jou je schulden te innen. Hierdoor word je ontzorgd en heb je sneller resultaat.

Vooraf

Voordat je een incassobureau inschakelt, is er een aantal stappen die je zelf doorloopt bij het innen van je rekeningen. Op elke factuur die je verstuurt, vermeld je de betalingstermijn. Na het verstrijken van deze termijn verstuur je een aanmaning, een waarschuwing, met daarin opgenomen de vervolgacties als niet tot betaling wordt overgegaan. Hierbij moet je onderscheid maken tussen particulieren en bedrijven die schuldenaar zijn. De betalingstermijn in de ingebrekestelling voor een particulier is minimaal 14 dagen en voor een bedrijf 5 werkdagen. Mocht deze ingebrekestelling niet tot resultaat leiden, dan kan je een incassobureau inschakelen.

De incassoprocedure

Voor het incassobureau breekt de zogeheten minnelijke fase aan. In deze fase probeert het incassobureau in contact te komen met de schuldenaar om te komen tot een betalingsregeling. Als een incassobureau is ingeschakeld komen er voor de schuldenaar extra kosten bij bovenop de openstaande factuur. Het gaat hierbij om wettelijke rente en een percentage van de hoofdsom dat is vastgelegd in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Leidt dit niet tot betaling, dan volgt de gerechtelijke fase.

Voordelen van het inschakelen van een incassobureau

De medewerkers van Rechtnet incassobureau Den Bosch zijn goed op de hoogte van de wetten die te maken hebben met het innen van schulden. Zo loop je geen onnodige juridische risico’s. Het inschakelen van een incassobureau is voor een wanbetaler soms al voldoende om een factuur alsnog te voldoen en rekeningen in de toekomst sneller te betalen. Ook adviseert een incassobureau je hoe je lang openstaande facturen in de toekomst kunt voorkomen. Moet je na de minnelijke fase alsnog overgaan tot de gerechtelijke fase en een schuldenaar dagvaarden, dan beschikt het incassobureau over voldoende documentatie die je in de rechtbank gebruikt om de dagvaarding te onderbouwen en de rechter te overtuigen van de inspanningen die je gepleegd hebt om de schulden te incasseren.