Een zieke man met verkoudheid is aan het werk op een laptop en snuit zijn neus.
Personeel

Wat je kunt doen als je Werknemer vaak ziek is

Elke werkgever krijgt er vroeg of laat mee te maken: een werknemer die vaak ziek is. Het zorgt voor hoofdbrekens, disruptie van werkprocessen en kan een flinke impact hebben op de bedrijfsvoering.

In dit artikel gaan we dieper in op dit onderwerp en geven we je de antwoorden op:


Hoe Vaak Mag Een Werknemer Ziek Zijn?

Wettelijk gezien is er geen vastgestelde limiet aan hoe vaak een werknemer ziek mag zijn. Echter, frequent ziekteverzuim kan vragen oproepen. Het is belangrijk om een helder bedrijfsbeleid op te stellen omtrent ziekteverzuim dat rekening houdt met:

  • De balans tussen de rechten van de werknemer en de behoeften van het bedrijf.
  • Het opvolgen van wettelijke richtlijnen en privacyregels bij ziekteverzuim.

Hierin staat niet alleen wanneer en hoe werknemers zich ziek moeten melden, maar ook wat de verwachtingen zijn ten aanzien van communicatie tijdens de ziekteperiode.

Hoe Vaak Ziek Melden Is Te Veel?

Wanneer een werknemer zich vaak ziek meldt, is het belangrijk om naar patronen te kijken.

Zijn er bijvoorbeeld specifieke dagen of periodes waarin het verzuim toeneemt?

De impact op de organisatie, zoals verstoring van werkprocessen en extra druk op collega’s, speelt ook een rol in deze overweging. Het is essentieel om de dialoog met de werknemer aan te gaan en te zoeken naar onderliggende oorzaken.

Hoe Vaak Per Jaar Ziek Is Normaal?

Gemiddeld ziekteverzuim verschilt per branche en per land. Enkele punten ter overweging:

Waarom melden werknemers zich ziek?

De redenen voor ziekmeldingen kunnen variëren en omvatten zoals werkgerelateerde stress of burn-out. Daarnaast zijn persoonlijke gezondheidsproblemen of familieomstandigheden ook redenen voor ziekteverzuim gevallen.

Kan Een Werkgever Een Ziekmelding Weigeren?

Het direct weigeren van een ziekmelding is zelden toegestaan. De sleutel ligt in het inschakelen van een bedrijfsarts die de situatie kan beoordelen. Dit helpt bij het maken van geïnformeerde beslissingen over de ziekmelding en eventuele re-integratie.

Hoelang 100% salaris uitkeren bij ziekte?

De wettelijke verplichting is dat een werkgever het loon moet doorbetalen tijdens de eerste twee jaar van ziekte. Dit percentage kan variëren en is afhankelijk van de bedrijfsspecifieke regelingen. Transparante communicatie over deze regelingen naar werknemers toe is van groot belang.

Wat mag een werkgever niet doen bij ziekte?

Het is cruciaal om de privacy en rechten van de werknemer ziek te respecteren. Enkele verboden praktijken zijn:

  • Het ongeoorloofd delen van medische informatie.
  • Discriminatie of straffen vanwege ziekteverzuim.

Hoe kom je van een zieke werknemer af?

De focus zou moeten liggen op het vinden van een oplossing die werkt voor zowel de werknemer als het bedrijf. Dit kan inhouden dat de werkzaamheden van de werknemer worden aangepast of dat er naar alternatieven wordt gezocht. Ontslag is een laatste redmiddel en moet zorgvuldig en volgens de wettelijke procedures worden benaderd.

Indien er toch geen andere uitweg is, is het belangrijk om ethische en wettelijke methoden te volgen voor ontslag wegens frequent verzuim, dan kan de kantonrechter besluiten om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Om dit te kunnen doen, is een deskundigenoordeel van het UWV vereist.

Wat Gebeurt Er Als Een Werknemer Langdurig Ziek Is?

Langdurige ziekte vraagt om een specifieke aanpak, met aandacht voor:

  • De re-integratieverplichtingen van werkgever en werknemer.
  • Mogelijkheden voor aangepast of ander werk.

Hoe vaak ziek voor ontslag?

Ontslag op basis van frequent ziekteverzuim is een delicate kwestie, waarbij rekening gehouden moet worden met:

  • De wettelijke kaders en procedures.
  • De noodzaak van een dossieropbouw en waarschuwingen vooraf.
  • De vereiste duur van ziekte voordat medisch ontslag overwogen kan worden.
  • De beoordeling door een onafhankelijke bedrijfsarts.

Het omgaan met een werknemer die zich regelmatig ziek meldt, vereist een zorgvuldige, respectvolle benadering. Door het promoten van een gezonde werkomgeving en open communicatie kan het ziekteverzuim worden beheerst en verminderd.