zonnepanelen
Duurzaam ondernemen

Investeer niet in zonnepanelen in 2024: of toch wel?

Investeringen in zonnepanelen bieden in 2024 nog steeds aanzienlijke voordelen voor mkb-ondernemers.

Maar voordat je deze investering doet, wil je waarschijnlijk weten: hoeveel kosten zonnepanelen eigenlijk?

We bespreken het volgende:

In dit artikel geven we antwoord op al deze vragen. Lees verder of zonnepanelen in 2024 nog de juiste keuze zijn voor jouw bedrijf.

Wat Kosten Zonnepanelen?

De kosten van een standaard zonnepanelensysteem variëren. Bij het zakelijk zonnepanelen aanschaffen liggen de kosten gemiddeld rond de €500 per paneel, waarbij je uit kunt gaan van één zonnepaneel per 2 vierkante meter dakoppervlak.

Een installatie die genoeg energie produceert om een klein kantoor te voorzien kan beginnen bij ongeveer €5.000, terwijl grotere systemen die een volledig productiebedrijf van stroom voorzien, kunnen oplopen tot €20.000 of meer.

De prijs van zonnepanelen wordt bepaald door onder andere:

 • Productiekosten
 • Vraag en aanbod
 • Technologische vooruitgang
 • Overheidsbeleid

Een belangrijke factor is het type zonnepaneel. Monokristallijne panelen, bekend om hun hogere efficiëntie en zwarte uiterlijk, zijn doorgaans duurder dan polykristallijne panelen, die iets minder efficiënt zijn, maar vaak goedkoper in aanschaf.

Deze prijs omvat de panelen zelf, de omvormer, het montagesysteem, en enige bekabeling. Echter dan zijn we er nog niet, want dit is nog zonder de bijkomende kosten: denk aan installatie en onderhoud.

Installatiekosten kunnen variëren afhankelijk van de locatie, de grootte van het systeem en de complexiteit van het dak. Onderhoudskosten zijn relatief laag voor zonnepanelen, maar het is belangrijk om regelmatige inspecties en reinigingen in te plannen om optimale prestaties te garanderen. Deze kunnen jaarlijks ongeveer 1% van de totale kosten van het systeem bedragen.

💡Wat is saldering en hoe werkt het voor bedrijven?

Saldering is een regeling die het mogelijk maakt voor bedrijven om de stroom die zij met zonnepanelen opwekken en niet direct gebruiken, terug te leveren aan het elektriciteitsnet. 
De teruggeleverde energie wordt dan afgetrokken van de energie die het bedrijf van het net verbruikt, waardoor de energierekening aanzienlijk verlaagd wordt. 


Saldering is een regeling die het mogelijk maakt voor bedrijven om de stroom die zij met zonnepanelen opwekken en niet direct gebruiken, terug te leveren aan het elektriciteitsnet. De teruggeleverde energie wordt dan afgetrokken van de energie die het bedrijf van het net verbruikt, waardoor de energierekening aanzienlijk verlaagd wordt

Dit principe van ‘netto verbruik’ is vooral aantrekkelijk omdat het bedrijven in staat stelt om hun energiekosten direct te verlagen.

Afbouw salderingsregel 

Het terugleveren van zonnestroom aan het net is momenteel nog zeer voordelig dankzij de salderingsregeling. Echter, de overheid plant om deze regeling vanaf 2025 geleidelijk af te bouwen

Dit betekent dat je geleidelijk minder kunt salderen, en uiteindelijk weer gaat betalen voor de volledige hoeveelheid stroom die je van het net afneemt. 

“De terugverdientijd van investeringen in zonnepanelen zal in de toekomst langer worden.”

Dit afbouwen begint in 2025 en wordt stapsgewijs uitgevoerd, waarbij elk jaar een kleiner percentage van de teruggeleverde stroom gesaldeerd kan worden. Voor bedrijven en particulieren die overwegen om op korte termijn zonnepanelen te installeren, biedt dit een laatste kans om nog volop te profiteren van de huidige, voordelige salderingsregeling.

Door nu te investeren, beveilig je nog enkele jaren het voordeel van volledige saldering, wat een aanzienlijke besparing op je energiekosten kan opleveren.

Met de afbouw van de salderingsregeling in het vooruitzicht, biedt elektrisch rijden een extra manier om je afhankelijkheid van het net te verminderen en je energiekosten te beheersen.

Krijg je nog subsidie op zonnepanelen?

Ja, je kunt nog steeds subsidies krijgen voor zonnepanelen. Echter gaan we steeds meer de kant op naar leningen en fiscale voordelen in plaats van subsidies. Vanwege de kostendaling van zonnepanelen zijn de “zware” subsidies vermindert.

De overheid stimuleert nog wel aantrekkelijke fiscale regelingen zoals aftrekposten om de zonne-energie te stimuleren.

Welke subsidies zijn er en hoe kun je besparen?

De Nederlandse overheid en de Europese Unie bieden diverse subsidies en fiscale voordelen om de investering in zonne-energie te stimuleren. Deze kunnen de initiële kosten aanzienlijk verlagen en de terugverdientijd verkorten.

Een effectieve manier om te besparen is door deel te nemen aan een inkoopcollectief. Veel leveranciers bieden kortingen bij grote bestellingen. 

Verder is het kiezen van het juiste moment voor investering, zoals het einde van het fiscale jaar wanneer leveranciers hun voorraden willen verkleinen, een slimme strategie om extra kortingen te bedingen.

Nationale en regionale subsidies beschikbaar voor bedrijven in 2024

Programma’s zoals de ISDE (Investeringssubsidie duurzame energie), EIA (energie-investeringsaftrek), en de SDE (Stimulering Duurzame Energieproductie) en Klimaattransitie (SDE++) zijn cruciaal: met name voor mkb-ondernemingen. 

Deze subsidies bieden niet alleen directe financiële ondersteuning, maar maken het ook mogelijk om investeringen af te trekken van de fiscale winst.

Van ISDE naar EIA

De overgang van ISDE naar EIA betekent voor kleinverbruikers in het mkb dat ze kunnen profiteren van verbeterde aftrekpercentages. Dit verlaagt de netto investeringskosten en stimuleert verdere investeringen in zonne-energie.

SDE++ voor grootverbruikaansluiting

De SDE++ is speciaal ontworpen voor grootverbruikers en biedt een compensatie voor de onrendabele top van duurzame-energieprojecten, waaronder zonne-energie. Deze subsidie maakt grotere zonne-energieprojecten financieel haalbaar door het verschil tussen de kostprijs van de opgewekte duurzame energie en de marktprijs ervan te dekken. 

Het aanvraagproces voor SDE++ vereist gedetailleerde documentatie en een goed onderbouwd bedrijfsplan, waaruit blijkt dat de energieproductie duurzaam en economisch verantwoord is.

Logischerwijze kan het aanvragen van SDE++ subsidies complex zijn, daarom zijn er verschillende adviesbureaus en dienstverleners die ondersteuning bieden. Deze experts kunnen helpen bij het opstellen van de aanvraag, het verzorgen van de benodigde documentatie en het adviseren over de optimale inrichting van zonne-energieprojecten om aan de voorwaarden te voldoen.

Voor een succesvolle aanvraag, zorg voor een nauwkeurige en realistische inschatting van de energieproductie. Daarnaast raden we je aan om rekening te houden met milieuvergunningen en andere regelgeving.

Fiscale Aftrekposten voor Zonnepanelen in 2024

In 2024 kunnen ondernemers profiteren van significante belastingvoordelen bij de aanschaf van zonnepanelen door gebruik te maken van:

 • Milieu-investeringsaftrek (MIA)
 • Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)

Deze fiscale regelingen zijn ontworpen om duurzame investeringen zoals zonnepanelen te stimuleren en maken het financieel aantrekkelijker om te investeren in groene energie.

De MIA biedt ondernemers de mogelijkheid om tot 45% van de investeringskosten in zonnepanelen af te trekken van hun fiscale winst. Dit betekent dat een substantieel deel van de investering direct verrekend kan worden met de belasting die over de winst betaald wordt, wat leidt tot directe kostenbesparingen.

De VAMIL-regeling ondernemers de flexibiliteit om 75% van de investering in zonnepanelen op een willekeurig moment af te schrijven. 

Dit betekent dat je zelf kunt kiezen wanneer je deze kostenpost opvoert, wat strategisch kan zijn in jaren waarin je verwacht hogere winsten te maken en dus meer belasting zou moeten betalen. 

“Door in dergelijke jaren de afschrijving toe te passen, kun je de belastingdruk optimaliseren en je cashflow verbeteren. “

Door de lagere netto kosten wordt de terugverdientijd van de investering aanzienlijk verkort, wat bijdraagt aan een snellere overgang naar duurzame energieoplossingen.

Wat is de terugverdientijd van zonnepanelen?

De huidige terugverdientijd van zonnepanelen varieert tussen de 6 en 8 jaar, afhankelijk van verschillende factoren zoals:

 • Hoeveelheid zonlicht in je regio
 • Efficiëntie van de panelen
 • Energieprijzen

Een belangrijke factor die de terugverdientijd beïnvloedt, is ook de beschikbaarheid van subsidies en fiscale voordelen zoals de MIA en VAMIL, die de initiële kosten drukken en dus de terugverdientijd verkorten.

Stel dat je als bedrijf 20,000 euro investeert in zonnepanelen en jaarlijks 3,000 euro bespaart op energiekosten. Zonder extra subsidies of belastingvoordeel zou de terugverdientijd ongeveer 6,7 jaar zijn.

Echter, met fiscale voordelen kan dit aanzienlijk worden verkort.

Hoe de terugverdientijd is gestegen

Een combinatie van dalende prijzen voor zonnepanelen, technologische vooruitgang en voortdurende overheidssteun heeft geleid tot significant kortere terugverdientijden voor zonnepanelen. 

Zodoende hebben de voortdurende verbeteringen ook geleid tot een daling van de prijzen per watt piek (Wp). Deze kostendaling maakt het mogelijk voor een breder segment van de markt, inclusief kleine en middelgrote bedrijven, om te investeren in zonne-energie. 

Verder hebben innovaties, zoals de ontwikkeling van meer duurzame en efficiëntere materialen, de levensduur en de waarde van zonnepanelen verhoogd

Dit resulteert in een langere periode van rendement op de investering, waardoor zonne-energie niet alleen een ecologisch verantwoorde, maar ook een economisch verstandige keuze is.

Wat moet je overwegen indien je ervoor kiest om zonnepanelen aan te schaffen?

 1. Locatie en oriëntatie van je pand
  Het maximale uit je zonnepanelen halen? Zorg dat je dak richting het zuiden staat. Dit verhoogt de efficiëntie significant, omdat het de meeste zon vangt. In stedelijke gebieden moet je ook rekening houden met schaduwen van nabijgelegen gebouwen, vooral in de winter.
 2. Type zonnepanelen
  De keuze tussen monokristallijne en polykristallijne panelen is cruciaal. Heb je een klein dak maar wil je maximale efficiëntie? Kies monokristallijn. Werk je met een strak budget? Dan zijn polykristallijne panelen een prima optie. Elk type heeft zijn voor- en nadelen afhankelijk van jouw specifieke situatie.
 3. Energiebehoefte
  Hoewel zonnepanelen weinig onderhoud vereisen, moet je toch rekening houden met de kosten voor periodieke reiniging en inspectie om optimale prestaties te garanderen.
 4. Lokale regelgeving en vergunningen
  Een aparte verzekering voor je zonnepanelen kan een slimme zet zijn om eventuele schade te dekken.
 5. Aansluitkosten op het net
  Controleer of je energieleverancier kosten in rekening brengt voor het aansluiten op het net. Deze kosten kunnen variëren en zijn goed om vooraf te onderzoeken.

Hoe kan je besparen op de aanschaf van zonnepanelen?

Groepsaankopen

Samen sta je sterk – en dat geldt ook voor zonnepanelen. Groepsaankopen kunnen de prijs per unit drastisch verlagen. Dit is vooral handig voor bedrijven in hetzelfde industriepark of via zakelijke netwerken.

Vergelijken van offertes

Meerdere offertes vergelijken loont. Focus niet alleen op de prijs maar ook op de kwaliteit en de garantievoorwaarden. Een goede garantie kan je op lange termijn meer besparen.

Subsidies en fiscale stimuleringsperiodes

Maak gebruik van subsidies en fiscale voordelen om je kosten te drukken. Websites zoals Zonnepaneel-experts.nl geven een up-to-date overzicht van beschikbare regelingen, die je aanzienlijk kunnen helpen bij het verlagen van de investeringskosten.

Overige kosten van jouw zonnepanelen installatie

 1. Installatiekosten
  De complexiteit van je dak en de toegankelijkheid ervan kunnen de installatiekosten beïnvloeden. Een vlak en gemakkelijk toegankelijk dak zal minder kosten met zich meebrengen dan een dak met meerdere niveaus of obstakels.
 2. Onderhoudskosten
  Hoewel zonnepanelen weinig onderhoud vereisen, moet je toch rekening houden met de kosten voor periodieke reiniging en inspectie om optimale prestaties te garanderen.
 3. Verzekering
  Een aparte verzekering voor je zonnepanelen kan een slimme zet zijn om eventuele schade te dekken.
 4. Aansluitkosten op het net
  Controleer of je energieleverancier kosten in rekening brengt voor het aansluiten op het net. Deze kosten kunnen variëren en zijn goed om vooraf te onderzoeken.

Met behulp van financiële steun en de juiste investeringskeuzes in zonnepanelen, kan je als bedrijf jouw energiekosten verlagen en tegelijkertijd bijdragen aan een duurzamere wereld.

Wat ga jij doen? Investeer jij dit jaar in zonnepanelen?

Naast de directe financiële voordelen van zonnepanelen, is de overstap naar hernieuwbare energie een belangrijk onderdeel van duurzaam ondernemen. Ontdek meer strategieën om je bedrijf te verduurzamen.